Achtergrond

Waarom combinatie woordenschat en spel?

Spelen is een effectieve vorm om taal te leren: plezier is een voorwaarde voor grondig leren. Plezier zet de hersenen in de juiste stand om kennis te vergaren, vast te houden en te integreren. Dit principe is in strijd met diepgewortelde overtuigingen. Er bestaat in het onderwijs een traditie van ernstig leren en hard wreken. Het mag niet leuk zijn. Ook ouders zien graag een serieus en ordelijk voortijverende klas. Dat geeft een gerust gevoel… Ten onrechte. Het leren wordt pas serieus als er echt plezier is.

Het is de taak van de leraar om dit leerproces te stimuleren en te sturen. Dat gaat niet vanzelf. Als we (toneel)spelen als een serieuze manier van leren zien, dan is die activiteit niet vrijblijvend. Het vergt van de leraar een plan, een scherp oog en vooral inventiviteit om in te spelen op wat er gebeurt en het spel te blijven verrijken. Om het spannend en effectief te houden. ‘SJWonline’ en ‘Speel je wijs’ bieden hiervoor veel gereedschap. Gereedschap om zelf te combineren en uit te breiden. Ook bij de leerkracht doet dit type onderwijs een appel op blijven leren

(Mark Mieras, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in hersenontwikkeling).